I-Cartridge

Soluciones de estanqueidad 4.0

El modulo de sensores I-Cartridge

Indústria paperera

Solucions d'estanqueïtat per a la indústria paperera

Productes i serveis específics per a la producció de pasta i paper

KROMA MixSeal

Solucions per a mescladors i agitadors

     

KROMA SDMS

Soluciones para aplicaciones de sólidos y polvo

     

KROMA CHEM NM-3

Sello exterior para aplicaciones corrosivas